En vårvandring i skogen

Tove Arvidsson

Leg. psykolog i Trollhättan

Samtal

Individuella samtal

Ibland blir livet svårt att hantera på egen hand och då kan samtalsbehandling vara ett sätt att komma vidare. Exempel på teman i behandling kan vara ångest, fobier, depression, kriser eller traumatiska händelser. Ibland är fokus på ett behov av förändrade vanor, tex att minska alkoholkonsumtion eller stress. En del saker är svåra att prata om och det är vanligt att känna sig tveksam innan man provat. Jag har lång erfarenhet av att möta människor och strävar alltid efter att möta varje person med lyhördhet och värme.

Hur många gånger som behövs kan se olika ut – allt från enstaka samtal till längre kontakter. Du är varmt välkommen att ta kontakt för att diskutera hur ett upplägg skulle kunna se ut!

Parsamtal

Att samtala med en tredje part kan vara ett sätt att både vårda relationen och förebygga problem eller lösa svårigheter som redan uppstått. Även inför och under en separation kan gemensamma samtal vara en hjälp att gå vidare och hitta ett gott samarbete kring barnen. Välkomna att ta kontakt för förslag på ett upplägg som passar just er

Föräldrastöd

Att vara förälder är ett både fantastiskt och utmanande uppdrag. Att erkänna att det kan vara krävande är modigt och ett första steg mot en förändring när detta behövs. Föräldrastöd kan både fokusera på den vuxnes behov, tex hur den egna uppväxten påverkar ens roll som förälder, eller ha barnet i fokus och hur man som vuxen kan bemöta och stötta sitt barn. Ditt barn har kanske fått en diagnos eller varit med om svåra händelser – då kan samtalen handla om hur man som vuxen agerar på ett sätt som hjälper barnet att utvecklas optimalt. 

Barnet eller ungdomen kan delta i samtalen efter behov men detta är inget krav utan upplägget anpassas till era önskemål och behov. Välkommen att ta kontakt för att prata om hur det skulle kunna se ut!

Grupper

Senare i vår planeras för en grupp med fokus på stresshantering. Passar dig som upplever stress i vardagen- privat eller på jobbet- och som kanske oroar dig för att detta kan påverka ditt mående eller arbetsförmåga. Kursen kommer att innehålla både teori och olika övningar som ger redskap för att hantera stress och få mer återhämtning. Mer information kommer. Vid intresse går det bra att ta kontakt för information och intresseanmälan!

Priser

Enskilt samtal 60 min 1150 kr.

Parsamtal 60 min 1400 kr, 90 min 1700 kr.

Bra att veta

Betalning sker via Swish eller bankgiro.

Avbokning ska ske senast 24 timmar innan bokad tid. Vid senare avbokning debiteras halva avgiften.

Parkering finns på gatorna runt mottagningen. Observera att gatorna på Hjortmossen kommer att grävas upp och stängas av i omgångar så närliggande gator kan vara avstängda. Information om detta finns på Trollhättan Energis hemsida.